گوهرپارسی

سنگ کریستال و خواص آن

 

فوایدکریستال: 1- دور شدن از استرس و تنش های پیرامون. 2- سرشار کردن محیط کار و زندگی  از آرامش . 3- محافظت در مقابل انرژی های ناخوا سته . 4- افزایش قدرت تمرکز. 5- جذب عشق 6- توانایی شفا بخشی و جوان شدن در ابعاد بدنی . 7 – تقویت قدرت ذهن، قلاقیت و بروز ایده های جدید .8- افزایش انرژی و حیات.

ترکیب بندی کریستال:خواص شفا بخشی کریستال  هزاران سال است که شناخته شده است . اقوام کهن  با اعتقاد به جادویی و مقدس بودن کریستالها در کاربرد آنها برای محافظت، زینت، شفا بخشی و آینده بینی استاد بودند . در اسطوره های یونانی به وفور به کریستالها اشاره شده  و در آرامگا های امپراتوران چین نیز انواع کریستال یافت شده است .

شکلها ی کریستا ل:

1-خوشه ها : مجموع کریستالهای موجود در یک خوشه گروه کریستال را بوجود می آورند که نگهداری آنها در اتاق  سبب پاکسازی محیط و تبدیل انرژی منفی به مثبت می شود . قرار دادن کریستال در محیط کار سبب آرامش و رهایی از فشارهای کاری و اضطرا ب میشود.

2- ژئودها : زمانی تشکیل می شود که  گروهی از کریستال ها با هم رشد کنند. و با رشد آنها سوراخ هایی کوچک پر شوند.

3-برش ها : گاهی اوقات سنگها برش داده می شوند تا ریبایی درونی آن آشکار شود این برش ها برای تمزکز، بسیار موثرند.

4- دونات: دونات سنگ گردی است که سوراخی در وسط دارد و برای مراقبه و جذب انرژی و پاکسازی چاکراهای بسته شده، استفاده می شود.

تخم مرغ: کریستالها را می توان  به این شکل برای تمرکز و ماساژ مناسب است و ار نوک تیز آنها در باز تاب شناسی و جلوگیری از خونریزی مناسب است .

گزینش کریستال : اگر کریستالی برای شما کاربرد دارد، احساس جذب آنی نسبت به آن پیدا می کنید، همه کریستالها با فرکانس های خاصی  مرتعش می شوند و کریستالهایی که شما را جذب  می کنند . همان هایی هستند که هم فرکانس شما هستند و همان ها نیز بیشتر ین فایده را در این مرحله  خاص برای شما دارند . گاهی اگر احساس می کنید که سنگی را به دوستی بدهید، از حس خود پیروی کنید، زیرا در این حالت، کریستال کار خود را با شما تمام کرده است.

گوی کریستال :  از گوی  کریستال طبیعی یا  مصنوعی  برای تامل در کذشته و ارزیا بی موقیعت  فعلی استفاده  می شود.

هرم : کریستالها ی هرمی شکل ، ا نرژی را در راس خود متمر کز می سازند ، آنها اغلب در تقویت و حفظ اشیا کار برد دارند.

کریستال تک قطبی : یک سطح صاف دارد . و یک سطح زاویه دار که انرژی در انتهای زاویه دار آن متمرکز می شود که برای شفا و تمرکز کار برد دارد . و انرژی شفا بخش در نوک کریستال ذخیره می شود.

کریستال دو قطبی : دو سر تیز دارد و انرژی بین  دو سر آن حرکت می کند. از آن میتوان بای شفا استفاده کرد و گذاشتن آن زیر بالش نیروی  خواب را می کند و فرد را از انرژی منفی دور تگه می دارد.

گزینش کریستال : اگر کریستالی برای شما کار برد دارد. احساس جذب آنی نسبت به آن پیدا می کنید. همه کریستالها با فرکا نس های خاصی مر تعش می شوند و کریستالهایی که شما  را جذب می کنند. هماه هایی  هستند که  هم فرکانس شما هستند و همان ها نیز بیشترین فایده  را در این مرحله خاص برای شما دارتد . گاهی اگر احساس  می کنید که سنگی را باید به دوستی  بدهید . از حس خود پیروی کنید ، زیرا در این حالت ، کریستال کار خود را با شما  تمام کرده است .

حس عمیق شش : رنگهایی که کریستال را احاطه کرده اند . درخششی که از کریستال ساطع می شود . حس رطوبت در دستها یتان – این که  کریستال  به وضوح توجه شما را جلب می کند یا برایتان شامس می آورد – هیجان ناگهانی –احساس حمایت  - میل به خندیدن- پنبه کردن هر چه رشته بودید – حس داشتن افکار روشن – پیچیدن صداهایی در گوش – تغییر تنفس – دانشی که همواره دوست داشتید داشته باشید.اگر کریستالی با ار تعاش سما هماهنگ باشد، با شما ارتباط برقرار خواهد کرد و ممکن است این موارد را در خود احساس کنید:

گرمایی که از کریستال ساطع می شود .

انرژی سرد----انفجار ناگهانی انرژی که به شارژ الکتریکی میماند – گزگز انگشتان – ارتاش یا پالس – نوعی دانش درونی _ احساس تمامیت و تعادل _ موج گرمایی که بد نتان را گرم می کند—گرما در قلب ---عطری که از کریستال به مشام می رسد

5- با خوشه کریستال : کریستال را روی یک خوشه بزرگ کوارتز یا آمیتیس بگذارید . به این روش ارتعاشات منف را از بین می برد .

6-  با گل : کریستال را داخل گلبرگهای گلی  که دوست دارید قرار دهید.و حداقل 24 ساعت بعد کریستالها  را در نور ماه یا آفتاب بگذارید.

8- با برنج : 24 ساعت داخل برنج خشک بگذارید و بعد برنج را دور بریزید.

9- با روغن- 10- با آب نمک : کریستال را در ظرف شیشهای کوچک بگذارید و بعد آن را در لیوان بزرگی پر از آب نمک قرار دهید، نباید سنگ تماس مستقیمی با نمک داشته باشد زیرا آن را پوک می کند.

منبع سایت طب پارسی

فروش ویژه گارنت کرمان

فروش ویژه گارنت سبز(دمانتوئید) بصورت راف و تک بلور و نگین

کاربران آنلاین

ما 19 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

مشتاق علیشاه

مشتاق علیشاه: نامش میرزا محمد تربتی و به مشتاق علیشاه ملقب بود. او از چهره‌های سرشناس عرفان و شعر ادب و هنر به شمار می‌رود. مشتاق سیم چهارمی را به سه تار افزود و سیم چهارم سه‌تار از یادگارهای اوست

کتاب سنگ درمانی

دریافت خبرنامه

 ایمیل خود را در این قسمت ثبت نمایید: